Kvalifikacija | Aivaroprojektai.lt

Kvalifikacija

  • Kvalifikacijos atestatas Nr. 9002 - Suteikta teisė būti ypatingojo statinio statybos rangovu
  • ISO 9001:2015/ LST EN ISO 9001:2015 (kokybės vadybos sistema)
  • ISO 45001:2018/ LST ISO 45001:2018 (darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistema)
  • ISO 14001:2015/ LST ISO 14001:2015 (aplinkos apsaugos vadybos sistema)